Eerdere goede doelen

Ieder jaar kiezen wij als club een lokaal, nationaal of internationaal doel.In eerdere jaren hielpen wij onder meer: Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, het Rode Kruis Deventer en Stichting Present.

Goede doel 2017-2018: Stichting Kledingbank Deventer

Het Rotaract seizoen 2017-2018 zetten wij ons in voor Stichting Kledingbank Deventer. De Kledingbank verzamelt kwalitatief goede kleding en deelt deze uit aan mensen die in armoede leven. Op deze manier levert de stichting een bijdrage aan de verzachting van armoede en gaat het de verspilling van kleding tegen. Ook wil de Kledingbank Chance bewustwording creëren binnen Deventer met betrekking tot armoede en armoedebestrijding.

Met de opbrengsten kan de Kledingbank investeren in spijkerbroeken en ondergoed; kleding die ontzettend hard nodig is. Bovendien helpt onze club met het ontwerpen en maken van een grote kledingkast.

Meer weten over Second Chance? Bekijk de website.

Goede doel 2016-2017: VluchtelingenWerk Oost Nederland

Dit seizoen hebben wij ons ingezet voor VluchtelingenWerk Oost Nederland. Deze stichting is een onafhankelijke belangenbehartiger en geeft maatschappelijke en juridische begeleiding aan asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers die in de provincies Gelderland en Overijssel wonen.
In Deventer woont een groep van ca. 50 jongeren met een verblijfstatus uit de landen Eritrea en Syrië. Het zijn veelal jongens die verzot zijn op voetbal. Met de opbrengsten uit de activiteiten is mogelijk gemaakt dat de jongeren een voetbalweekend konden organiseren. Daarnaast hebben ze een trainingspak kunnen kopen en treinkaartjes voor de reis naar een pretpark.

Meer weten over VluchtelingenWerk Oost Nederland? Bekijk de website.

Goede doel 2015-2016: Rode Kruis, afdeling Deventer

Tijdens dit seizoen hebben wij ons ingezet voor het Rode Kruis, afdeling Deventer.
Het Rode Kruis zet zich op allerlei verschillende manieren in voor de maatschappij. Ze verlenen hulp aan onder andere zieken, ouderen en gehandicapten.
Daarnaast verlenen zij ook eerste hulp bij evenementen. Hiervoor dienen zij snel ter plaatse te zijn en dit gaat beter per fiets dan te voet. Met al het geld dat wij hebben opgehaald, hebben wij op 8 juli 2016  hebben wij met trots twee EHBO fietsen overhandigd. Deze fietsen zijn volledig uitgerust met EHBO-materialen en een AED.

Meer weten over het Rode Kruis, afdeling Deventer? Bekijk de website.

Goede doel 2014-2015: Humanitas Kindervakantieweken

In het seizoen 2014-2015 hebben wij ons ingezet voor de Humanitas Kindervakantieweken. Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die mensen helpt om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Doelgroep voor de Kindervakantieweken zijn kinderen die zelf niet met hun ouders op vakantie kunnen, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen of geldgebrek. Met de opbrengsten uit onze activiteiten hebben een aantal kinderen een fijne, onbezorgde vakantieweek gehad, waarbij zij in een groep met verschillende leeftijden allerlei activiteiten hebben kunnen doen, zoals spellen in het bos, hutten bouwen en zwemmen.

Meer informatie over de Humanitas Kindervakantieweken? Bekijk de website.