Goede doelen 2020-2021

Dit jaar gaat het, net als bij iedereen net iets anders! Gezien de huidige omstandigheden willen wij het roer omgooien en Covid-19 verantwoord goede doelen ondersteunen en activiteiten uitvoeren die een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij. Daarom dit jaar geen geld inzamelen voor 1 doel, maar veel (lokale) positieve bijdragen leveren met onder andere: Kleding inzamelen voor de kledingbank, oliebollen verkopen om geld in te zamelen voor de voedselbank en projecten om lokale ondernemers te ondersteunen!